Vad roligt att du har hittat hit!

Jag heter Lisa Nilsson Sandgren och driver Spi:k produktion sedan 2002 där jag hjälper människor att utveckla sin presentationsteknik. Jag agerar bollplank och talartränare till dig som ska hålla en viktig scenpresentation, jag utbildar företag och organisationer och hjälper både enskilda individer eller mindre grupper att utveckla sitt personliga framförande. Jag håller också inspirationsföreläsningar och workshops i både mindre och större grupper.

En illustration ur boken Hjältens resa

DU är ditt viktigaste verktyg

Det är skönt att få modeller, struktur, ordning och reda. Något att hänga upp allt på. Men, vi är ju också människor i första hand, unika och komplexa. Och jag hävdar bestämt att du som presentatör är ditt viktigaste verktyg. Så hur gör man då? Hur gör du för att hitta rätt och verkligen tona in dig själv i den här rollen?

Var hittar du inspiration till att finna rätt saker att säga och rätt känsla i din presentation? Hur väcker du din kreativa sida? Hur gör du för att känna dig själv närvarande? Hur hanterar du prestation och nervositet? Hur motiverar du dig? Helt enkelt - hur når du in i dig själv?

Vi ser olika på saker beroende på vem vi är och hur vi formas. Men vilka redskap du än använder är du det viktigaste av dem alla. Trovärdighet, angelägenhet och själ finns i dig – resten är form.

Lisa Nilsson Sandgren

Att öva tillsammans med mig

När du tillåter dig att experimentera, pröva och säga saker på ditt sätt, utvinner du och förädlar ditt material, men du ser också det du inte kan. När du improviserar utifrån ditt manus visar det sig var du har luckor som du behöver hitta sätt att fylla. Kanske är det ett ställe där det saknas en tydligare övergång till nästa resonemang? Eller något som du inte själv riktigt har förstått?

Övningen blir ett sätt att lära känna ditt material, eftersom du direkt möter det du ska göra. Men övningen är framförallt ingången till det personliga uttrycket och interaktionen, kontakten med andra. Den kopplar samman din kunskap med din handling. Du måste förvisso stå ut med tragglandet i utbyte mot en framgång längre fram. Men du kan också se övning som att lyfta fram dig själv eller hitta den perfekta person du redan är.

En illustration ur boken Hjältens resa

Övningen skapar en slags ”Det här kan jag göra i sömnen”- känsla och när skicklighet når en viss nivå gömmer den sig och blir självklar. Det är då du både är rutinerad och ger dig själv möjligheten att kunna improvisera när det är läge. Det är då du blir fri i ditt material och kan prata det med vem som helst, obehindrat, äkta och med passion, övertygelse och entusiasm. Tekniken och strukturen som du förberett har du inte för att låsa fast dig själv i den. Den är inte ditt facit på om det går bra eller dåligt. Det är själva görandet som gör att du kan tona in dig själv. Det gör att du känner ägandeskap till ditt budskap och kopplar samman det du säger med dig själv. Det gör också att du känns helt äkta och närvarande.

Du kan vända de mest grundläggande sätt att öva på till något personligt, till något som engagerar dig. Det är ditt sammanhang och du själv som avgör hur du uppfattar det. Du kommer tyvärr inte undan, så försök hitta ett sätt som passar dig. Att bemästra något kommer från övning och övning kommer från lekfullt laborerande. Så - Play on!

Lisa Nilsson Sandgren

En illustration ur boken Hjältens resa