Presentationsteknik + improvisation

Presentationsteknik + improvisation

Vi leker för lite. Och framför allt ser vi inte kraften i vad vi kan lära genom leken. Genom att skratta ihop, se varandra i andra roller än vad vi är vana vid och genom att uppleva något tillsammans lär vi snabbare och får ut mer än vad vi hade fått vid en klassisk kurs. Allt vi gör tillsammans har ett tydligt syfte – inga ”flumövningar” utan riktning.

Kursen börjar med en interaktiv föreläsning där teori varvas flitigt med övningar. Gruppen får kunskap om kommunikation, verktyg för presentation och är startskottet för varje individ att ta reda på hur man själv fungerar i presentationssammanhang.

Nästa pass tar form på en teaterscen. Vi testar den ickeverbala kommunikationens möjligheter på ett annorlunda sätt. Vi arbetar med improvisation som lär oss att hantera oväntade situationer och hur vi agerar som ett team.

Kursen fungerar både i rent utbildningssyfte för dem som vågar lära sig presentationsteknik på ett nytt sätt och som teambuilding.