Enskild talarträning

Kreativ och idéskapande

Enskild talarträning
Tid: Halvdagspass (3 timmar)
Plats: På din arbetsplats alt. i hyrd lokal centralt.
Förberedd uppgift inför kursen (arbetspresentation)

 

Kontakt / Boka

A.

Om du håller presentationer med vana och men har behov av att vässa din personliga genomslagskraft och ditt upplägg erbjuder jag enskild talarträning.

B.

Om du är nervös och eller nybörjare och vill träna din presentationsförmåga för att känna dig säkrare erbjuder jag enskild talarträning.