Kurser

Hur kan jag hjälpa dig?

Alla är olika och har olika behov. Jag arbetar både med punktinsatser och med längre utbildningar. Jag föreläser och håller workshops. Jag arbetar med skarpa case eller iscensätter praktiska övningar för att träna på presentation. Jag samarbetar också med logopeder, reklammakare, musiker, danspedagoger och andra retoriker för att paketera det som önskas.

600_SPIK-PROD-Kreativ

Spi:k: Enskild talarträning

Om du håller presentationer med vana och men har behov av att vässa din personliga genomslagskraft och ditt upplägg erbjuder jag enskild talarträning.

Om du är nervös och eller nybörjare och vill träna din presentationsförmåga för att känna dig säkrare erbjuder jag enskild talarträning.

Läs mer

Teknisk och komplicerat

Spi:k: Skräddarsydd kurs i presentationsteknik

Kurs formad efter de behov och antal personer som finns på just er arbetsplats. Kan anordnas på er arbetsplats, på lokal centralt eller utanför Stockholm.

Läs mer

Nervös och viktigt

Spi:k: Presentationsteknik + improvisation

Vi leker för lite.  Och framför allt ser vi inte kraften i vad vi kan lära genom leken. Genom att skratta ihop, se varandra i andra roller än vad vi är vana vid och genom att uppleva något tillsammans lär vi snabbare och får ut mer än vad vi hade fått vid en klassisk kurs. Allt vi gör tillsammans har ett tydligt syfte – inga ”flumövningar” utan riktning.

Läs mer